interview Najgłośniejszy ślub polskiego baletu
in podcast "DNA Muzyki Polskiej" (2023)

„Rękopis kompozytora
i notatki wykonawcy” interview for "Rzeczpospolita" (2021)

lectures during Kurs Edytorstwa Muzycznego (2022)

Sibelius course
during Seminarium Edytorstwa Muzycznego (2019)

academic conferences:
Polska – Ukraina: dialog kultur (2018)

VII Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii (2015)

Uwertura d-moll — D-dur J. Krogulski

Passio Domini Nostri Jesu Christi seu Triumphus Evangelii op. 65
J. Elsner

Cud mniemany, czyli Krakowiacy
i Górale
J. Stefani

Elegia na śmierć Tadeusza Kościuszki
K. Kurpiński

Te Deum laudamus
K. Kurpiński

Wesele w Ojcowie J. Stefani,
K. Kurpiński i J. Damse

Uwertura z opery „Jagiełło
w Tenczynie”
J. Elsner

Mazur „Zgoda” do baletu „Wesele
w Ojcowie”
J. Stefani

Polonez B-dur na orkiestrę
K. Kurpiński

publications

editing / music typesetting (selection)

lectures,
conferences and others

musicology

pl

contact

portfolio

about

ak